Styrelsen

I stadgarnas 12 § står det att styrelsen skall bestå av en ordförande, en vice ordförande och en kassör om medlemsantalet för aktiva medlemmar är mindre än 30 st. Blir medlems antalet mer skall man ompröva antalet platser i styrelsen och överväga att ta ta in ledamöter i styrelsen.

Sidan senast uppdaterad 2009-07-26